Heeft u vragen?

Mail ons
17-05-2019

Bestuursmededelingen

Coronacrisis 

Wij houden u op onze homepage en via onze nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contributie 2022

Met instemming van onze Ledenraad hebben wij besloten in 2022 de contributie niet te verhogen. Dit geldt zowel voor uw lidmaatschap van onze Vereniging als voor onze onderafdelingen golf, biljart en de kunstvrienden.

Kunstgras tennisbanen sportpark Reeweg 

De twee kunstgras tennisbanen op het sportpark Reeweg te Dordrecht zijn per 1 januari 2021 verlaten. De zeer geringe belangstelling, de in verhouding hoge kosten aan onderhoud en huur van de grond in combinatie met de herindeling van het sportpark waren aanleiding om de tennisbanen niet langer aan te houden.

De gedwongen verhuizing van onze tennisaccommodatie in 2000, gerealiseerd met veel hulp van vrijwilligers, van locatie Baanhoekweg naar het sportpark Reeweg bleek achteraf geen succes. Dit werd mede veroorzaakt door het ontbreken van een gezellig tennishuisje en de ongunstige ligging van de tennisbanen. Hierdoor nam het aantal leden dat gebruik maakte van de tennisaccommodatie sterk af. Met als gevolg dat de tennisbanen nauwelijks meer werden gebruikt. Ook het aantal leden was te gering om de afdeling tennis in stand te houden.

Toen in 2016 de gemeente Dordrecht plannen had met de herindeling van het sportpark Reeweg, is door de vereniging aangegeven dat we afstand wilden doen van de tennisbanen. Pas in 2020 toen de herindelingsplannen van het sportpark Reeweg weer actueel werden, zijn daarover tussen de gemeente en de vereniging de Schakel gesprekken gevoerd met als resultaat dat de gemeente de tennisbanen per 1 januari 2021 heeft overgenomen. 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap van Vereniging de Schakel is aan een aantal regels gebonden:

  • per de eerste van de maand met een maand opzegtermijn 
  • alleen schriftelijk via post of per e-mail
  • vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer en volledige naam en adresgegevens
  • er volgt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage

Postadres: Postbus 62, 3300 AB Dordrecht

E-mail: info@verenigingdeschakel.nl

Secretariaat

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00–12.00 uur op telefoonnummer 06 - 53 67 86 19 en via email info@verenigingdeschakel.nl

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief