Heeft u vragen?

Mail ons
17-05-2019

Bestuursmededelingen

Gelukkig Nieuwjaar 2020

Het bestuur stuurt u de beste wensen voor 2020 met een goede gezondheid voor uzelf en uw familie. 

2019 was een turbulent jaar op alle gebied, door het plotseling overlijden in 2018 van onze voorzitter Jan Broere en het vertrek van secretaris Margo Koomans. Beiden waren de kern van de Vereniging en zijn als waardering voor hun inzet benoemd tot erelid (Jan postuum). Hierdoor moest de Vereniging op zoek naar vervangers die zonder inwerkperiode de functies en taken konden overnemen. Gelukkig waren Joop Rakhorst als voorzitter en Reinie Onink als secretaris bereid deze vacatures in te vullen.

Eind 2019 gaf Hans Schaddelee aan zijn functie als bestuurslid neer te leggen en is hij per 1 januari 2020 opgevolgd door Jan Korteknie. We zijn wel blij dat Hans Schaddelee als coördinator van de Kunstvrienden en Webredacteur aan de Vereniging verbonden blijft.

Met veel inzet en steun van de overige bestuursleden kunnen we stellen dat de bestuurstransitie goed is verlopen en hebben we de leden in 2019 een zeer attractief activiteitenprogramma kunnen aanbieden. De activiteiten reis Athene, vierdaagse Nijmegen, stedentrip Londen, reis Euro Disney en kerstmarkt Düsseldorf waren een groot succes.

Het komend half jaar staan de activiteiten wintersport, bezoek musea, Tina de musical, workshop chocolade, vierdaagse Nijmegen en de reis naar Bilbao op het programma. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot golf, biljarten, damesgym en vissen.

Het bestuur bedankt ook de vrijwilligers voor het vele werk en de grote inzet in 2019 en laat 2020 een jaar worden van vriendschap, gezelligheid en vooral veel plezier.

Wij zoeken nieuwe leden voor onze ledenraad

Vindt u het leuk mee te denken en beslissen over onze Vereniging? Dan zijn wij naar u op zoek. Door verschuivingen en leden die zijn afgetreden zoeken wij minimaal drie nieuwe leden om onze ledenraad te versterken. 

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en vertegenwoordigt de leden van de vereniging. U kunt agendapunten voor de jaarlijkse ledenraad inbrengen en rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen, die in de uitnodiging voor de betreffende vergadering zijn vermeld. Besluiten worden met gewone meerderheid genomen. De ledenraad bestaat uit vrijwilligers die lid zijn van de vereniging.

Aanmelden kan via ons emailadres: info@verenigingdeschakel.nl 

Contributie 2020

Na goedkeuring door onze Ledenraad heeft het Bestuur besloten de contributie voor 2020 niet te verhogen. Voor onze actieve leden blijft de contributie 42 euro en voor onze post actieve leden 31 euro per jaar. Ook voor de leden van onze onderafdelingen blijart, kunstvrienden, damesgym en golf verhogen wij de contributie niet. 

Tennisbanen 

Onze Vereniging bezit twee tennisbanen op het Sportpark Reeweg aan het Halmaheiraplein in Dordrecht. U kunt hier gezellig een balletje komen slaan.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap van Vereniging de Schakel is aan een aantal regels gebonden:

  • per de eerste van de maand met een maand opzegtermijn 
  • alleen schriftelijk via post of per e-mail
  • vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer en volledige naam en adresgegevens
  • er volgt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage

Postadres: Postbus 62, 3300 AB Dordrecht

E-mail: info@verenigingdeschakel.nl

Secretariaat

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 06 - 53 67 86 19 en via email info@verenigingdeschakel.nl

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief